Üyelik Sözleşmesi

Madde 1 - GİRİŞ

İşbu kullanıcı sözleşmesi ve Web Sitesinde yer alan diğer kurallar BiziBilirsiniz.com tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve Web Sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Kullanıcının, Web Sitesi üzerinden Hizmet Talebi veya Meslek Profili oluştururken işbu Sözleşmeyi onayladığı veya Web Sitesinden yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu Sözleşmeye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir. 

Kullanıcıların sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

Koşulların sizin için uygun olmaması halinde lütfen Web Sitesini ve sunulan hizmetleri kullanmayınız. 

BiziBilirsiniz.com Sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. BiziBilirsiniz.com, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi’nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta veya mobil push bildirim ile kullanıcılarına bildirilecektir. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesi’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacaktır ve tarafları bağlayacaktır.


Madde 2 - TANIMLAR

İşbu Sözleşme metni içerisinde;

2.1.   “BiziBilirsiniz.com” Nu Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’ni,

2.2.   “Web Sitesi” http:// www.bizibilirsiniz.com internet sitesini,

2.3.   “Kullanıcı” Herhangi bir sebeple Web Sitesi’ni kullanan kişileri,

2.4.   “Üye” E-posta kaydı alınarak işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin kabul edilmesi koşuluna bağlı olarak kendisine kullanıcı adı ve şifre belirleyen Kullanıcı’yı,

2.5.   “Ürün veya Hizmet Alıcısı” Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

2.6.   “Ürün veya Hizmet Satıcısı” (Yönetmelik kapsamında Hizmet Sağlayıcı) Hizmet sağlamak veya ürün satmak üzere Web Sitesine kayıt olan ve websitesini kullanan şahıs, kuruluş veya tüzel kişiyi 

2.7.   “Rezervasyon Sistemi” Niteliğine göre bazı hizmetler açısından Web Sitesi’nde sunulan ve Hizmet Alıcısının Hizmet Talebi oluştururken tek seferlik veya düzenli olarak talep edeceği hizmete ilişkin gün ve saat kendisine Hizmet Veren yönlendirilmesini talep edeceği sistemi,

2.8.   “Online Ödeme Sistemi” Hizmet Alıcısının Web Sitesi üzerinden alacağı hizmete ilişkin ücretin ve Ürün veya Hizmet Alıcısının BiziBilirsiniz.com’a ödemekle yükümlü olduğu komisyon ücretlerinin, BiziBilirsiniz.com veya BiziBilirsiniz.com’un iş birliği yaptığı ödeme kuruluşları tarafından, işbu Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar tarafından sağlanan online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle Ürün veya Hizmet Alıcısından tahsilini sağlayan sistemi,

2.9.   “Mevzuat” 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatı

2.10.  “Yönetmelik” Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

2.11.  “Hizmet” Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

2.12.  “Satıcı” Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

2.13.  “Ürün” Alışverişe konu olan taşınır eşya ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü gayri maddi malları,

2.14.  “Sözleşme” İşbu Kullanıcı Sözleşmesini ifade eder.


Madde 3 – BİZİBİLİRSİNİZ.COM HİZMETLERİ

3.1.   BiziBilirsiniz.com, Ürün veya Hizmet Satıcısı ve Ürün veya Hizmet Alıcısının hizmet, ürün veya hizmet talebi bilgilerinin, kendisine bildirilen içeriğe uygun olarak ve işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, Web Sitesi’nde yer almasını sağlar.

3.2.   Ürün veya Hizmet Satıcıları ve Ürün veya Hizmet Alıcıları, ürün ve/veya hizmetin satış fiyatı, teslim şartları ve ödeme koşulları konusunda, site altyapısından yararlanarak haberleşebilir ve sipariş koşullarında mutabakata varabilirler. 

3.3.   BiziBilirsiniz.com yalnızca bir platformdur, Web Sitesi’nde yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması hakkındaki Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlemesi Hakkında Kanun uyarınca BiziBilirsiniz.com hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

3.4.   BiziBilirsiniz.com’un websitesinde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda olmaması ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" olması sebebiyle, BiziBilirsiniz.com, Websitesi'nde yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış hiçbir görsel, yazılı veya sair içeriğin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ya da hukuka uygunluğundan sorumlu değildir ve söz konusu içeriklerin doğruluğunu kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

3.5.   BiziBilirsiniz.com’un, böyle bir yükümlülüğü olmamasına rağmen ve takdiri tamamen kendisine ait olmak üzere, söz konusu içerikleri dileği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. Websitesi'nde yayınladığı herhangi bir görsel, yazılı ve sair içerikle BiziBilirsiniz.com’un ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden kişiler, BiziBilirsiniz.com’a ve/veya söz konusu üçüncü kişilere karşı sorumludur.

3.6.   Websitesi üzerinden herhangi bir Ürün veya Hizmet Satıcısı’ndan yapacağı hizmet ve/veya ürün alımlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde Ürün veya Hizmet Satıcısı satıcı taraf, Ürün veya Hizmet Alıcısının ise alıcı taraf olduğunu; Bizibilirsiniz.com’un bahsi geçen mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını; dolayısıyla da Ürün veya Hizmet Alıcısına karşı sadece Ürün veya Hizmet Satıcısının yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. 

3.7.   Websitesinde satılacak ürünler ve verilecek hizmetler bağlamında, websitede sergilenen ve satılan tüm ürünlerin veya verilen hizmetlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin veya hizmetlerin süresinde teslim edilmesinden Ürün veya Hizmet Satıcısı bizzat ve münhasıran sorumlu olacaktır.


Madde 4 – KULLANIM ŞARTLARI

Siteye girdiğinizde veya hizmetlerini kullanırken aşağıda belirtilen işlemlerin yapılması sözleşmeye açıkça aykırılık olarak kabul edilecektir: 

4.1.   Ürün, hizmet ve içeriklerin yanlış kategoride listelenmesi, 

4.2.   Mevzuata aykırılık, üçüncü kişilerin haklarının ve/veya işbu sözleşme veya eklerinin ihlali, 

4.3.   Sahte ürünlerin satışı veya üçüncü kişilere ait telif, marka gibi fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının ihlali, 

4.4.   Hukuki işlem yapma ehliyetine sahip olunmaması (18 yaşından küçük olmanız gibi) veya üyelikten men edildiğiniz halde Bizibilirsiniz.com hizmetlerinin kullanılması, 

4.5.   Ürün ve/veya hizmetlerin teslim/ifa edilmemesi veya satın alınan ürün ve/veya hizmet bedelinin ödenmemesi, 

4.6.   Fiyatların manipüle edilmesi veya diğer kullanıcıların listelemesine müdahale edilmesi, 

4.7.   Aldatıcı, yanıltıcı, eksik, yanlış içerik yerleştirilmesi, 

4.8.   Bizibilirsiniz.com'un yazılı onayı olmaksızın, kullanıcı hesabının veya isminin devredilmesi, 

4.9.   Spam, talep edilmemiş veya toplu elektronik iletişim yapılması veya zincirleme e-posta gönderilmesi,

4.10.  Bizibilirsiniz.com'a veya kullanıcılarına zarar verebilecek virüs veya teknolojilerin dağıtımı, yayılması, 

4.11.  Kullanıcı profili değerlendirme sistemini bozmaya yönelik davranışlar dahil, Bizibilirsiniz.com altyapısına, sistemine zarar verilmesi, 

4.12.  Herhangi bir amaçla siteye robot veya otomatik giriş yöntemleri ile girilmesi, 

4.13.  Kullanıcıların yazılı ön onayı olmaksızın, diğer kullanıcıların e-posta, sms bilgileri veya diğer kişisel bilgilerinin toplanması, saklanması, kullanılması ve işlenmesi ile bu kullanıcılara ticari ileti gönderilmesi, 

4.14.  Sitenin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu parçasının yeniden satışı, paylaşımı, dağıtımı, çoğaltılması, bunlardan türemiş, işleme çalışmalar yapılması. 

4.15.  Bizibilirsiniz.com markası ve unvanı ile benzer ibarelerin kullanıcı ismi/dükkan ismi olarak belirlenmesi ve üçüncü kişilerin marka dahil haklarını ihlal edecek şekilde kullanıcı /dükkan isimlerinin belirlenmesi. 

Eğer siteye bir tüzel kişi olarak üye oluyorsanız, ilgili tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz. Aksi halde, doğan borç ve yükümlülüklerden şahsen sorumlu olmayı kabul edersiniz.

4.16.  Site üzerinde, kendi üyeliklerinizle ve diğer üyeler ve/veya tanıdıklarınıza ait üyelikler arasında ürün ve/veya hizmet satışı niteliğinde olmayan, sadece para transferini sağlayacak her türlü nitelikte işlem yapılması ve sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunulması.

4.17.  Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. 

Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda Bizibilirsiniz.com yetkilileri, bu tür hesapları süreli veya süresiz olarak askıya alabilir, sona erdirebilir, kullanıcı aleyhinde yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse kullanıcıya herhangi bir bildirimde bulunmaksızın paylaşma hakkını saklı tutar.

4.18.  Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Bizibilirsiniz.com sorumlu tutulamaz.

Bizibilirsiniz.com ile yapılan yazışmaların yedeğinin alınması kullanıcının sorumluluğundadır. Yazışmaların yedeklenmemesi sebebiyle kaybolmasından ve/veya silinmesinden Bizibilirsiniz.com sorumlu değildir. 

4.19.  Yukarıda sayılan şartlara uyulmaması halinde, bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap süreli veya süresiz askıya alınabilecek, engellenebilecek veya kapatılabilecektir.

Bizibilirsiniz.com, sözleşmenin ihlali nedeniyle avukatlık ücreti ve mahkeme masrafları dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm doğrudan ve dolaylı zarar ve ziyan için ve bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Kullanıcı ’ya aynen rücu hakkına sahiptir.


MADDE 5 - ÖDEME, SİPARİŞİN KESİNLEŞMESİ VE BELGELENDİRME 

5.1.   Bizibilirsiniz.com üzerinden satın alınan Hizmetlere ve Ürünlere ilişkin yapılan ödemeler Online Ödeme Sistemi ve Garantili Ödeme Modeli ile gerçekleştirilir.

5.2.   Online Ödeme Sistemi: Ürün veya Hizmet Alıcısı’nın Bizibilirsiniz.com üzerinden satın alacağı hizmete veya ürüne ilişkin ücretin ve Ürün veya Hizmet Satıcısının Bizibilirsiniz.com’a ödemekle yükümlü olduğu komisyon ücretlerinin, Bizibilirsiniz.com veya Bizibilirsiniz.com’un, 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkındaki Kanun uyarınca iş birliği yaptığı ödeme kuruluşları tarafından, Bizibilirsiniz.com da belirtilen hüküm ve koşullar altında, kredi kartı, banka kartı ya da bankalar tarafından sağlanan ve online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle Ürün veya Hizmet Alıcısından tahsilini sağlayan sistemdir.

5.3.   Garantili Ödeme Modeli: Ürün veya Hizmet Alıcısı tarafından hizmet siparişi aşamasında yapılan ödeme, Ürün veya Hizmet Alıcısı ile ürün veya Hizmet Satıcısı arasında akdedilmiş olan Mesafeli Satış Sözleşmesinin koşullarına uygun olarak gerçekleştirilmesinin sağlanması amacıyla, güvenilir kişi sıfatı ile Bizibilirsiniz.com tarafından Ürün veya Hizmet Alıcısına bildirilmiş olan banka hesabına havale yoluyla alınan ödeme veya kararlaştırılan bir finansal aracı kurum ve/veya banka nezdindeki havuz hesaba aktarılır Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde Hizmetin tamamlanması için öngörülen sürenin bitiminden itibaren 24 saat içinde Ürün veya Hizmet Alıcısı bir itirazda bulunmaz ise Hizmet bedelinin Ürün veya Hizmet Satıcısı tarafından hak edilen bölümünün ödenmesi süreci başlar. Bu bedel finansal aracı kurum ve/veya banka ile anlaşmaya varılan süre sonunda veya ürün tesliminin yapılmasından veya hizmetin tamamlanmasından sonraki ilk Çarşamba günü %10 Bizibilirsiniz.com hizmet bedeli (komisyon) kesildikten sonra Ürün veya Hizmet Satıcısının hesabına aktarılır.

5.4.   Siparişin Kesinleşmesi: Ürün veya Hizmet Satıcısı’nın anında onay verme yetkisine sahip olduğu durumlarda, sipariş Kullanıcının kendisinin belirlediği ödeme yöntemiyle başarılı bir şekilde ödemeyi gerçekleştirmesi üzerine kesinleşir. Ürün veya Hizmet Satıcısının belirli bir süre içerisinde onay verme seçeneği ile çalıştığı durumlarda ise sipariş bilgileri bu süre içerisinde Ürün veya Hizmet Satıcısı tarafından değerlendirilir. Onaylanmaması halinde sipariş iptal edilerek, Kullanıcıya durum bildirilip para iadesi yapılır.

5.5.   Belgelendirme: Ürün veya Hizmet Alıcısı’nın gerçek ya da tüzel kişi olması fark etmeksizin Ürün veya Hizmet Satıcısı, Ürün veya Hizmet Alıcısının fatura kesmesi durumunda, toplam bedel KDV dahil olarak kesilir. Ürün veya Hizmet Satıcısının Ürün veya Hizmet Alıcısına serbest meslek makbuzu düzenlemesi durumunda, Ürün veya Hizmet Alıcısı tüzel kişi ise stopaj bedelini yüklenmekle mükelleftir. Ürün veya Hizmet Satıcısının fatura ve serbest meslek makbuzu düzenleyemediği durumlarda, Ürün veya Hizmet Satıcısına gider pusulası imzalatılmalı ve Hizmet bedelinden doğan stopaj bedeli Ürün veya Hizmet Alıcısı tarafından yüklenilmelidir. 

5.6.   Ürün veya Hizmet Satıcısının teklifine konu olan ödeme Ürün veya Hizmet Alıcısı tarafından kredi kartına taksitle yapılmış ise, ortaya çıkan vade farkı Alıcı veya Hizmet Alıcısı tarafından üstlenilir ve Mesafeli Satış Sözleşmesi'nde var olan icmale işlenir.

5.7.   Ürün veya Hizmet Satıcısı tarafından ilanda belirtilen Hizmet bedeli, varsa Ürün veya Hizmet Alıcısı tarafından satın alınmış Tamamlayıcı Hizmetlere ilişkin bedeller, yine varsa Hizmet Opsiyonları bedelleri ve kredi kartı taksitlendirme bedeli, Ürün veya Hizmet Satıcısı tarafından hazırlanan belgede Toplam Hizmet Bedeli olarak düzenlenecektir.


MADDE 6 - ALICI VEYA HİZMET ALICISI’’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

6.1.   Ürün veya Hizmet Alıcısı işbu Sözleşme uyarınca hizmetin gereği gibi ifa edilebilmesi için Bizibilirsiniz.com üzerinden sağlanacak ve Ürün veya Hizmet Satıcısı tarafından ayrıca talep edilecek bilgileri eksiksiz ve gerçeği yansıtacak şekilde paylaşacağını kabul ve taahhüt eder.

6.2.   Ürün veya Hizmet Alıcısı işbu Sözleşmenin onaylanmasından önce satın alınan hizmetin bedeli, süresi, ödeme şekli de dahil olmak üzere tüm bilgileri Bizibilirsiniz.com üzerinden eksiksiz öğrendiğini ve onayladığını kabul ve beyan eder.

6.3.   Ürün veya Hizmet Alıcısı, Web Sitesi aracılığı ile oluşturulan bir Hizmet Talebi’ne ilişkin olarak Bizibilirsiniz.com'un bilgisi dahilinde olmaksızın, Bizibilirsiniz.com’u dışarıda bırakmak, daha düşük bir fiyata anlaşmak veya komisyon ücreti ödenmemesi amacıyla Hizmet Veren ile iletişime geçmeyecektir. Ürün veya Hizmet Alıcısı’nın bu madde hükmüne aykırı davranması halinde, ürün ve/veya hizmetin sağlanmış olup olmadığına bakılmaksızın, Bizibilirsiniz.com’un komisyon alacağının doğacağını kabul ve söz konusu komisyon bedelini hiçbir ihtara lüzum kalmaksızın ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.  

6.4.   Hizmetin icrası aşamasında hizmetin ifası için Ürün veya Hizmet Satıcısı tarafından talep edilen gerekli koşulların Ürün veya Hizmet Alıcısı tarafından oluşturulacağı ve hizmet süresince sağlanacağı taahhüt edilmiş olup, işbu taahhüde aykırı davranılması halinde Ürün veya Hizmet Satıcısının hizmetin ifasından kaçınabileceğini kabul eder.

6.5.   Online Ödeme Sistemi uyarınca ödemenin Bizibilirsiniz.com tarafından Ürün veya Hizmet Satıcısının yetkili temsilcisi sıfatıyla alınması ile birlikte Ürün veya Hizmet Alıcısı ödemesi Satıcıya yapılmış sayılır ve işbu sözleşmeden doğan bedel ödeme borcu ifa edilmiş kabul edilir.

6.6.   Ürün veya Hizmet Alıcısının bu kişiler için vergi dairesine herhangi bir bildirimde bulunmasına, ücretten stopaj yapılmasına ve Ürün veya Hizmet Satıcısı tarafından herhangi bir beyanname verilmesine gerek bulunmamaktadır. Bizibilirsiniz.com sadece kendi hizmet komisyonuyla ilgili olarak Ürün veya Hizmet Alıcısına fatura kesmek mükellefiyetindedir. Ürün veya Hizmet Alıcısı, hizmete ilişkin olarak kendisine düşen tüm vergilerden, Bizibilirsiniz.com’un gelirine bağlı oluşan vergiler hariç olmak üzere sorumludur.

6.7.  Ürün veya Hizmet Alıcısı işbu sözleşme uyarınca satın alınan hizmetin tamamlanmasını takip eden 24 saat içerisinde hizmetin icra edilmediğine ilişkin Bizibilirsiniz.com üzerinden itirazda bulunabilir. İtirazın bu süre içerisinde yapılmamış olması halinde Ürün veya Hizmet Alıcısı hizmeti onaylamış kabul edilir ve havuz hesapta bekletilen ödeme Bizibilirsiniz.com’un komisyonu düşülerek Ürün veya Hizmet Satıcısının hesabına aktarılır.

6.8.  Ürün veya Hizmet Alıcısı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, Ürün veya Hizmet Alıcısına aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

6.9. Ürün veya Hizmet Alıcısı, Bizibilirsiniz.com’un anlaştığı ve/veya anlaşacağı kargo şirketi vasıtasıyla ürün veya ürünlerin kendisine gönderileceğini ve kargo gönderim bedelinin kendisinden tahsil edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

6.10. Teslimat veya masrafları Ürün veya Hizmet Alıcısına aittir. Teslim anında Alıcı`nın veya teslimin yapılmasını istediği kişinin alıcının belirttiği adreste bulunmaması durumunda Bizibilirsiniz.com ve Satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. 

6.11. Ürün veya Hizmet Alıcısı’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun iade edilmesinden dolayı oluşan giderlerden Bizibilirsiniz.com ve Ürün veya Hizmet Satıcısı sorumlu değildir.

6.12.   İşbu sözleşmenin onaylanması ile Ürün veya Hizmet Alıcısı  kendisine 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde Bizibilirsiniz.com tarafından Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatı ile Bizibilirsiniz.com’da sunulan hizmetlere ilişkin telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli her türlü ticari elektronik ileti ile yapılacak tüm tanıtım, kampanya ve bilgilendirme mesajı gönderimini kabul etmektedir.


MADDE 7 - ÜRÜN VEYA HİZMET SATICISI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ 

7.1.   Ürün veya Hizmet Satıcısı işbu sözleşme uyarınca Ürün veya Hizmet Alıcısı tarafından Bizibilirsiniz.com üzerinden satın alınan hizmeti gereği gibi ifa edeceğini bu kapsamda: ürünlerin veya hizmetin ifa edileceği gün ve saatte ifaya hazır bulunacağını, hizmetin gereği gibi ifası maksadıyla hazır bulundurulması gerekenlerin Ürün veya Hizmet Alıcısı tarafından belirtilen adres ve saatte hizmet süresi boyunca tarafların işbu anlaşmada belirtilen ve karşılıklı mutabakata vardığı şekliyle sağlanacağını kabul ve taahhüt eder.

7.2.   Ürün veya Hizmet Satıcısı, Ürün veya Hizmet Alıcısının hizmetin tamamlanması için öngörülen sürenin bitiminden itibaren 24 saat içerisinde Bizibilirsiniz.com üzerinden kullanılmak üzere itiraz hakkı bulunduğunu, Ürün veya Hizmet Alıcısının hizmetin ifa edilmediğine ilişkin itirazı üzerine ödemenin güvenilir kişi sıfatı ile Bizibilirsiniz.com tarafından yöneltilecek bir talimatla havuz hesapta bekletileceğini, Bizibilirsiniz.com tarafından itirazın değerlendirileceğini, Ürün veya Hizmet Satıcısının, Tarafların mutabık kaldığı hizmetin görüleceği yere, kusuru ile veya kusuru olmaksızın, kendisinden kaynaklanan bir sebeple veya mücbir sebep nedeniyle hiç gelmemesi halinde Ürün veya Hizmet Alıcısının yapmış olduğu ödemenin Alıcıya Ürün veya Hizmet Alıcısına iade edileceğini ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde belirtilen Toplam Hizmet Bedeli’nin 10 (on) katı tutarında bir ceza bedelinin Ürün veya Hizmet Satıcısı tarafından Ürün veya Hizmet Alıcısına ödeneceğini kabul ve taahhüt eder. 

7.3.   Bununla birlikte hizmetin veya ürün tedarikinin ifa edilmiş ancak eksik ya da gereği gibi ifa edilmemiş olması halinde, Tarafların hizmet veya ürün bedeli üzerinden mutabık kaldığı oranda para iadesi ancak Ürün veya Hizmet Satıcısı onayı ile Alıcıya yapılacaktır, işbu sürede Bizibilirsiniz.com güvenilir kişi sıfatı ile ödemeyi havuz hesapta tutma hakkına sahiptir.

7.4.   Ürün veya Hizmet Satıcısı aksine bir hüküm ya da mutabakat yoksa hizmetin ifa edilmesi için ulaşım/lojistik masraflarını karşılamayı ve üzerine düşen diğer mali sorumlulukları (vergi, resim, harç vb) yerine getirmeyi bu kapsamda Bizibilirsiniz.com’nın taraflara ve 3. Kişilere karşı bir sorumluluğu olmadığını kabul ve taahhüt eder. Bizibilirsiniz.com yalnızca hizmet bedeli komisyonunu belirlenen komisyon oranı uyarınca tahsil ederek bu minvalde Ürün veya Hizmet Satıcısına fatura düzenleyeceğini beyan eder. Ürün veya Hizmet Satıcısı, hizmete ilişkin olarak kendisine düşen tüm vergilerden, Bizibilirsiniz.com’un gelirine bağlı oluşan vergiler hariç olmak üzere sorumludur.

7.5.   Ürün veya Hizmet Satıcısı Websitesini kullanırken isim, marka, unvan, ticaret sicil numarası, iletişim bilgisi, vergi dairesi, vergi numarası gibi tüm gerekli bilgileri tam ve eksiksiz olarak Bizibilirsiniz.com’a iletmek zorundadır. Ürün veya Hizmet Satıcısı, satacağı ürün veya vereceği hizmetle ilgili olarak gerekli izne, ruhsata, lisansa (varsa) ve nitelik, deneyim ve yeterliliğe sahip olduğunu kanıtlayacak tüm bilgileri ve ilgili belgeleri de Bizibilirsiniz.com’a iletmek zorundadır. Belgelerin ve/veya bilgilerin eksik, okunaksız veya yetersiz olması durumunda, Bizibilirsiniz.com, Ürün veya Hizmet Satıcısının üyeliğini askıya alma, geçici süre ile dondurma ve/veya kalıcı veya geçici olarak iptal etme hakkını saklı tutar.

7.6.   Ürün veya Hizmet Satıcısı, Web Sitesi aracılığı ile oluşturulan bir Hizmet Talebi’ne ilişkin olarak Bizibilirsiniz.com'un bilgisi dahilinde olmaksızın, Bizibilirsiniz.com’u dışarıda bırakmak, daha düşük veya yüksek bir fiyata anlaşmak veya komisyon ücreti ödenmemesi amacıyla ürün veya Hizmet Alıcısı ile iletişime geçmeyecektir. Ürün veya Hizmet Satıcısı’nın bu madde hükmüne aykırı davranması halinde, ürün ve/veya hizmetin sağlanmış olup olmadığına bakılmaksızın, Bizibilirsiniz.com’un komisyon alacağının doğacağını kabul ve söz konusu komisyon bedelini hiçbir ihtara lüzum kalmaksızın ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.  

7.7.   Ürün veya Hizmet Satıcısı, Bizibilirsiniz.com’un anlaştığı ve/veya anlaşacağı kargo şirketini kullanacağını, ürünlerin Bizibilirsiniz.com tarafından sağlanan kargo poşet ve/veya kutuları ile gönderileceğini, kullanılmayan kargo poşet ve/veya kutularının Bizibilirsiniz.com’a iade edileceğini, aksi halde, Bizibilirsiniz.com’un Ürün veya Hizmet Satıcısı’nın bu maddeye aykırılık nedeniyle uğradığı tüm zararları nakden ve defaten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 

7.8.   Ürün veya Hizmet Satıcısı ilgili ürün ve/veya hizmetleri vermek için gerekli izne, ruhsata, lisansa (varsa) ve nitelik, deneyim ve kabiliyete sahip olduğunu kanıtlayacak ek belge, ehliyet, diploma, servis yetki belgesi, ticaret sicil belgesi, oda kaydı gibi belgeleri Bizibilirsiniz.com’a iletecektir.  


MADDE 8 - CAYMA HAKKI 

8.1.   6092 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca tüketici Kabul edilen Alıcının mal veya hizmet alımına ilişkin sözleşmenin imzalanmasından itibaren 14 gün içinde eğer hizmetin ifası 14 günden daha öncesinde bir günde gerçekleşecekse bu güne kadar olan bir günde kullanılmak üzere, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin hizmet alımını reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Ancak işbu sözleşme kapsamında satın alınan hizmet belirli bir tarih ya da dönemde görülecek yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin ürün veya hizmetlerden ise yine aynı kanun kapsamında istisnadır, cayma hakkı kullanılamaz.

8.2.   Bizibilirsiniz.com işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin tarafı olmadığından Bizibilirsiniz.com’a karşı bu hakkı kullanamaz. Cayma hakkı Ürün veya Hizmet Satıcısına karşı yukarıda belirtilen e-posta adresinden bildirilmek suretiyle kullanılır ve hakkın kullanılabilmesi için yapılan masraflar Ürün veya Hizmet Satıcısına aittir. Ancak her halde işbu hakkın kullanıldığı Bizibilirsiniz.com’a yazılı olarak bildirilecek, henüz ödeme havuz hesaptan Ürün veya Hizmet Satıcısına aktarılmamışsa iade işlemi sürecinde Ürün veya Hizmet Alıcısı tarafından yapılan ödeme havuz hesapta bloke edilecektir. 

8.3.   Bizibilirsiniz.com’a bildirimin yapılması ile birlikte Ürün veya Hizmet Alıcısı alınan Hizmete dair fatura, eğer tüzel kişi ise kurum tarafından düzenlenecek iade faturasını Ürün veya Hizmet Satıcısına göndereceğini, Ürün veya Hizmet Satıcısı ise bildirimin kendisine ulaşmasından itibaren 14 gün içerisinde ödeme hesabına iletilmiş ise hizmete ilişkin kendisine yapılmış ödemeyi Ürün veya Hizmet Alıcısı’na iade edeceğini, ödeme Ürün veya Hizmet Satıcısı hesabına geçirilmemişse kendisine Ürün veya Hizmet Alıcısı tarafından gönderilen iade faturalarının Bizibilirsiniz.com’a bilahere gönderileceğini kabul ve taahhüt eder.

8.4.   Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Haller

Cayma hakkı bazı durumlar için 6092 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca kullanılamamakta olup, sözleşmenin konusunu oluşturan hizmetin aşağıda sayılan türde hizmet olması ya da hizmetin öngörüldüğü şekilde gerçekleşmesi halinde hak kullanılamaz.

1-Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin ürün veya hizmetler. 

2-Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürün veya hizmetler 

3-Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetler.


MADDE 9 - İPTAL HAKKI

9.1.   Satın alınan ürün veya hizmetin iptali, Cayma Süresi içinde ya da Ürün veya Hizmet Satıcısı tarafından ilanda belirtilen İptal Süresi’ne kadar gerçekleşir ise Ürün veya Hizmet Alıcısının ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir.

9.2.   Cayma süresi ile Ürün veya Hizmet Satıcısının belirlediği iptal süresi arasında tarihsel bir çakışma olduğu durumlarda ise İptal Süresi koşulları geçerlidir.

9.3.   Ürün veya Hizmet Alıcısı, hizmeti İptal süresi ile hizmetin ifa edileceği saate 48 saat kalana kadarki süreçte iptal ederse Ürün veya Hizmet Alıcısı ödemiş olduğu toplam hizmet bedelinin %50 ‘sinden feragat eder ve yapılan ödemenin yarısı Ürün veya Hizmet Alıcısına iade edilir. Bu durumda Ürün veya Hizmet Satıcısı, Ürün veya Hizmet Alıcısına, ürün veya hizmet için belirtilen toplam miktarın yarısı üzerinden belge (fatura/serbest meslek makbuzu) düzenler. Hizmetin ifa edileceği saate 48 saat kala gerçekleşen iptallerde ise Ürün veya Hizmet Alıcısına para iadesi yapılmaz. Bu durumda ise Ürün veya Hizmet Satıcısı, Ürün veya Hizmet Alıcısı, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde belirtilen toplam miktar üzerinden belge (fatura/serbest meslek makbuzu vb) düzenler.

9.4.   Ürün veya Hizmet Satıcısı işbu Sözleşme uyarınca satın alınan bir hizmetin onaylanmasından sonra hizmeti iptal edemez. Ancak, hizmet ediminin ifa edileceği saate en az 72 saat kala hizmet ediminin yerine getirilemeyeceği Bizibilirsiniz.com’a yazılı olarak bildirilir ise Hizmet Alana mevcut durum ve alternatif olarak belirlenmiş çözüm önerisi iletilir. İşbu çözümün maliyeti, Ürün veya Hizmet Satıcısı ile Ürün veya Hizmet Alıcısı arasındaki Mesafeli Satış Sözleşmesinde belirtilen toplam hizmet bedelinden daha yüksekse, aradaki fiyat farkını Hizmet Ürün veya Hizmet Satıcısı hiçbir ihtara gerek olmaksızın Bizibilirsiniz.com’a nakden ve defaaten ödemekle yükümlüdür. Her halde Hizmet Sağlayıcı Ürün veya Hizmet Satıcısının Bizibilirsiniz.com ve/veya 3. Kişilerin işbu iptal sebebiyle uğradığı zararları tazmin etme yükümlülüğü devam eder.


 MADDE 10 - ALICININ TEMERRÜDÜ VE HUKUKİ SONUÇLARI 

10.1.  Ürün veya Hizmet Alıcısının kredi kartı ile yapmış olduğu ürün veya hizmet alımında temerrüde düşmesi halinde, kart sahibi bankanın kendisi ile akdettiği kredi kartı sözleşmesi kapsamında faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumla ilgili bankanın hukuki yollara başvurması mümkün olup, doğacak masrafları ve vekalet ücretini Ürün veya Hizmet Alıcısından talep edebilir. Ürün veya Hizmet Alıcısının borcunu ödemede temerrüdü halinde işbu sözleşmeden doğan hizmet bedelini ödeme borcunu ifada gecikmesinden dolayı Ürün veya Hizmet Satıcısının veya Bizibilirsiniz.com’un uğrayacağı zarardan Ürün veya Hizmet Alıcısı sorumlu olacaktır. 


MADDE 11 – BİZİBİLİRSİNİZ.COM’A TANINAN YETKİLER

11.1.  Bizibilirsiniz.com, websitesi üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Kullanıcı Sözleşme" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde düzenleyip edip saklayabilir. Bizibilirsiniz.com aynı zamanda; kullanıcının kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, websitesinde hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs. bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

11.2.  Bizibilirsiniz.com, gerektiğinde kullanıcıların cep telefon numarasını, e-posta adresini ve/veya diğer bilgileri doğrulamak amacıyla kısa mesaj, MMS, e-posta veya diğer teknik araçları kullanabilir.

11.3.  Kullanıcı, bu Sözleşmenin yanı sıra Sözleşmenin ayrılmaz parçası olan Bizibilirsiniz.com Gizlilik Politikası ve KVKK Bildirimi’ni de kabul ettiklerini beyan eder. Böylece Kullanıcı, Bizibilirsiniz.com içerik veya hizmetlerinden yaralandıkları sürece ilgili tüm yasal mevzuata uymayı taahhüt eder, Platforma ya da diğer Kullanıcı ve Ürün veya Hizmet Satıcısı hesaplarına zarar verebilecek, 3.şahıslarla alenen paylaşılmayan verilerin ve hesap bilgilerinin izin alınmadan ele geçirilmesine yol açacak teşebbüslerde bulunamaz, yazılım, virüs ve benzeri uygulamaları kullanamaz, bu noktada yasalara aykırı tüm eylem ve işlemlerinden sadece kendisinin sorumlu olacağını ve/veya anılan sebeplerle hiçbir surette Bizibilirsiniz.com’dan her ne nam altında olursa olsun bir hak, talep, tazminat vb. şekillerde talepte bulunmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.4.  Platformun içeriğinde yer alan ve fikri mülkiyet hakları konusunun bir parçası olan marka, konsept, tasarım, fotoğraf, film, yazılım kodu ve benzeri ögeler, Bizibilirsiniz.com’un açık yazılı izni olmaksızın, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, satamaz, dağıtamaz. Aksi halde, Bizibilirsiniz.com’un bu nedenle uğrayacağı tüm zarar ve ziyanları talep üzerine derhal ve nakden ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 


MADDE 12 - SÖZLEŞMENİN İHLALİ VE FESHİ

12.1.  Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucundan Bizibilirsiniz.com’un ve 3.kişilerin uğrayacağı her türlü zarardan sorumludur. Bizibilirsiniz.com Sözleşmenin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu Sözleşmeden doğan talep haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir.

12.2.  Taraflar işbu Sözleşmeyi taraflardan herhangi birinin bildirimi ile her zaman feshedebilir. Sözleşme’nin feshi anında doğmuş olan tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.


MADDE 13 - YÜRÜRLÜK

13.1.  Bir mahkeme veya başka yetkili bir makam tarafından işbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya yürütülemez olduğuna karar verilirse, bu Sözleşme’nin diğer hükümlerinin ve söz konusu hükmün geri kalanının geçerliliği etkilenmeyecektir.

13.2.  İşbu Sözleşme, Tarafların karşılıklı anlaşması ile yürürlüğe girmiştir; Kullanıcı, Platforma üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

13.3.  İşbu Sözleşme zaman içinde Bizibilirsiniz.com tarafından tek taraflı güncellenebilir, Kullanıcı Platforma her giriş yaptığında güncellenmiş Sözleşme maddelerini aynen kabul etmiş sayılacaktır.


Madde 14 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MAHKEME

14.1.  İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.

14.2.  Taraflar, işbu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için İzmir Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.


Madde 15 – BİLGİLERİN SAKLANMASI VE DELİL SÖZLEŞMESİ

15.1.  Bizibilirsiniz.com sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, teklifleri, yorum/değerlendirmeleri vb. en az üç (3) yıl boyunca saklanır.

15.2.  Taraflar bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda Bizibilirsiniz.com’un ticari defter ve kayıtları ile Bizibilirsiniz.com sistemlerinde saklanan verileri her türlü uyuşmazlıkta 6100 Sayılı HMK’nın 193. Maddesi gereği kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Sepette farklı mağaza ürününüz bulunmaktadır.

Sepeti Boşalt Siparişi Tamamla